home / wiedza daje nam pewność / polityka personalna

polityka personalna

  1. Polityka personalna praktykowana w naszej firmie odnosi się do przyjętego modelu funkcjonowania Emed jako organizacji eksperckiej.
    W konsekwencji, działanie firmy opieramy na trzech filarach: poszukiwania rozwiązań, gromadzenia i zarządzania wiedzą oraz otwartości na dobrą wzajemną współpracę między pracownikami, dostawcami i dystrybutorami EMED
  2. Eksperckość oznacza dla nas przede wszystkim odpowiedzialność za wykonywaną pracę
  3. EMED wyposaża każdego z pracowników i współpracowników firmy
    w równym stopniu szerokim zakresem kompetencji oraz dużym kredytem zaufania w zakresie wykonywanej pracy
  4. Budowanie wizerunku EMED dotyczy każdego z pracowników
    i współpracowników firmy, którzy kształtują ją poprzez swoją postawę, wartości i zachowanie

top