home / firma / wiedza daje nam pewność

wiedza daje nam pewność

Do elektrochirurgii wprowadzamy nowe technologie z różnych dziedzin nauki – mechatroniki, elektroniki, programowania i projektowania. Prowadzimy badania nad bezpieczeństwem proponowanych rozwiązań i szkolimy personel medyczny w zakresie bezpiecznego używnia sprzętu medycznego. Na każdym etapie naszej pracy bezpośrednio współpracujemy ze środowiskiem medycznym. Komunikacja między inżynierami i lekarzami jest dla nas bardzo ważna.

top